Wil je algemene informatie of een product bestellen of laten maken?
Stuur een mail naar informatie@campusvitaal.nl of bel naar 06-20010364.

Wil je bij ons komen werken, vrijwilliger worden of iemand naar ons verwijzen?
Stuur een mail naar deelnemen@CampusVitaal.nl of bel naar 06-12743668.

Postadres
Busselhei 30
5685 GA Best

Bezoekadres
Grevenoordseweg 4
5681 BB Best

E-mail
informatie@campusvitaal.nl
Telefoon
 06-20010364

Over de stichting Campus Vitaal
De stichting Campus Vitaal is ingeschreven bij de Kamper van Koophandel onder nummer 70543275. Het RSIN-nummer is 858367750. Het bestuur van de stichting wordt gevormd door  Jac Westerlaken (voorzitter),  Hans Hendriks (secretaris) en Hubertine van den Biggelaar (penningmeester). Zowel bestuursleden als begeleiders zijn vrijwilligers. De inkomsten van de stichting bestaat uit subsidie van de gemeente Best, inkomsten uit onderaanneming en verkopen. De uitgaven hebben betrekking op de huur van het terrein, hout en ander materialen, het inhuren van de kwartiermaker van de zorgorganisatie Archipel en zorgkosten. De Stichting Campus Vitaal heeft een ANBI-status en heeft geen winstoogmerk. Het beleidsplan en de jaarrekening zijn op te vragen via informatie@campusvitaal.nl.