Word ook vriend van CampusVitaal!

Maak meer mogelijk
Duurzaam doen: daar draait het om bij CampusVitaal. Onze medewerkers zetten hun talenten en mogelijkheden in om maatwerk te leveren. Zij kunnen door ziekte of persoonlijke omstandigheden (tijdelijk) geen betaald werk meer doen. Maar ze kunnen nog wel de mooiste dingen maken! Om dat goed te kunnen doen, willen we graag ons machinepark vernieuwen en uitbreiden. Als vriend van CampusVitaal maakt u dit mogelijk door jaarlijks 35 euro te schenken. Dit bedrag gaat 100% naar investeringen in machines en materialen voor deelnemers. U kunt ook gouden vriend worden. Voor 75 euro per jaar krijgt u dan extra korting en cadeaus. Wilt een een eenmalige schenking of donatie doen? Uw gift is van hart welkom op bankrekeningnummer NL53 RABO 0344 1335 67  ten name van Stichting Vrienden Campus Vitaal.

Wil je meer weten? Neem dan contact met ons op.

“Ik kan in mijn eigen tempo werken.”

We werken samen aan de mooiste producten.”

Er is voor iedereen  passend werk.”

Vriendendienst
Uw bijdrage is voor ons een hartverwarmende ‘vriendendienst’. Maar voor ons is een persoonlijke relatie nog veel belangrijker. Daarom zoeken we actief de verbinding met onze vrienden. Vriend worden? Stuur een mail naar: informatie@campusvitaal.nl

Persoonlijk contact

Als gouden vriend van CampusVitaal krijgt u:

  • onze digitale nieuwsbrief
  • een uitnodiging voor onze jaarlijkse ‘vriendendag’
  • een welkomstcadeau
  • een jaarlijks bedankcadeau
  • 20% korting op onze speciale KoffieVitaal
  • exclusieve kortingsaanbiedingen

Ook dagen we onze vrienden uit om een idee voor een nieuw product in te sturen. Elk jaar nemen we één idee in productie. Meldt u zich aan als vriend? Dan krijgt u de digitale nieuwsbrief, een uitnodiging voor onze vriendendag, een welkomstcadeau en 10% korting op Koffie Vitaal en exclusieve kortingsaanbiedingen.

Financiële verantwoording

De Stichting Vrienden van Campus Vitaal (RSIN 864431351 en KVK-nummer 87867753) ) wil met financiële middelen de Stichting Campus Vitaal ondersteunen, met name voor de financiering van de noodzakelijk ‘hardware’ de realisering en instandhouding van een adequate werkomgeving.  Het bestuur bestaat uit: Petra Bakker (voorzitter), Hans Hendriks (secretaris) en Hary Vos (penningmeester). De bestuursleden verrichten hun taken op vrijwillige basis (dus onbezoldigd). Het bestuur is bereikbaar via informatie@campusvitaal.nl. Meer informatie vindt u in ons beleidsplan. De stichting heeft een aanvraag voor de ANBI-status lopen.  De eerste jaarrekening (2023) komt begin 2024 beschikbaar.

Postadres
Busselhei 30
5685 GA Best

Bezoekadres
Grevenoordseweg 4
5681 BB Best

E-mail
informatie@campusvitaal.nl
Telefoon
 06-20010364