Word ook vriend van CampusVitaal!

Maak meer mogelijk
Duurzaam doen: daar draait het om bij CampusVitaal. Onze medewerkers zetten hun talenten en mogelijkheden in om maatwerk te leveren. Zij kunnen door ziekte of persoonlijke omstandigheden (tijdelijk) geen betaald werk meer doen. Maar ze kunnen nog wel de mooiste dingen maken! Om dat goed te kunnen doen, willen we graag ons machinepark vernieuwen en uitbreiden. Als vriend van CampusVitaal maakt u dit mogelijk door jaarlijks 75 euro te schenken. Dit bedrag gaat 100% naar investeringen in machines en materialen voor deelnemers.

Wil je meer weten? Neem dan contact met ons op.

“Ik kan in mijn eigen tempo werken.”

We werken samen aan de mooiste producten.”

Er is voor iedereen  passend werk.”

Vriendendienst
Uw bijdrage is voor ons een hartverwarmende ‘vriendendienst’. Maar voor ons is een persoonlijke relatie nog veel belangrijker. Daarom zoeken we actief de verbinding met onze vrienden. Vriend worden? Stuur een mail naar: informatie@campusvitaal.nl

Persoonlijk contact

Als vriend van CampusVitaal krijgt u:

  • onze digitale nieuwsbrief
  • een uitnodiging voor onze jaarlijkse ‘vriendendag’
  • een speciaal cadeau dat we in onze werkplaats maken
  • 10% korting op onze speciale KoffieVitaal
  • exclusieve kortingsaanbiedingen

Ook dagen we onze vrienden uit om een idee voor een nieuw product in te sturen. Elk jaar nemen we één idee in productie.

ANBI-status

De Stichting Vrienden van Campus Vitaal (RSIN 864431351 en KVK-nummer 87867753) ) wil met financiële middelen de Stichting Campus Vitaal ondersteunen, met name voor de financiering van de noodzakelijk ‘hardware’ de realisering en instandhouding van een adequate werkomgeving.  Meer informatie vindt u in ons beleidsplan. De stichting heeft een aanvraag voor de ANBI-status lopen. De bestuursleden verrichten hun taken op vrijwillige basis (dus onbezoldigd) en vergadert minimaal 2 keer per jaar. Het bestuur bestaat uit: Petra Bakker (voorzitter), Hans Hendriks (secretaris) en Hary Vos (penningmeester). Het bestuur is bereikbaar via informatie@campusvitaal.nl.

Postadres
Busselhei 30
5685 GA Best

Bezoekadres
Grevenoordseweg 4
5681 BB Best

E-mail
informatie@campusvitaal.nl
Telefoon
 06-20010364

Over de stichting Campus Vitaal
De stichting Campus Vitaal is ingeschreven bij de Kamper van Koophandel onder nummer 70543275. Het RSIN-nummer is 858367750. Het bestuur van de stichting wordt gevormd door  Jac Westerlaken (voorzitter),  Hans Hendriks (secretaris) en Hubertine van den Biggelaar (penningmeester). Zowel bestuursleden als begeleiders zijn vrijwilligers. De inkomsten van de stichting bestaat uit subsidie van de gemeente Best, inkomsten uit onderaanneming en verkopen. De uitgaven hebben betrekking op de huur van het terrein, hout en ander materialen, het inhuren van de kwartiermaker van de zorgorganisatie Archipel en zorgkosten. De Stichting Campus Vitaal heeft een ANBI-status en heeft geen winstoogmerk. Het beleidsplan en de jaarrekening zijn op te vragen via informatie@campusvitaal.nl.