Ons Team

Samen maken we het mooier!
Bij CampusVitaal werken we gelijkwaardig samen om de wereld mooier te maken. Door mooie producten  te maken, maar vooral ook door mensen de ruimte te geven om te groeien en bloeien. Onze deelnemers krijgen alle ruimte om in hun eigen tempo en op hun eigen manier aan mooie producten te werken. Onze vrijwillige begeleiders geven hen een steuntje in de rug. Al onze begeleiders en het bestuur werken onbezoldigd.

Onze deelnemers

Elk mens heeft zijn eigen talenten en waarde. Maar soms is het lastig om die eigen-waarde te blijven zien. Om allerlei redenen kan iemand uit evenwicht raken, bijvoorbeeld door een (psychische) ziekte, (psychische) beperking of ingrijpende verandering in de privésituatie. Soms lukt het dan niet meer om goed te functioneren op een reguliere werkplek. Dat geeft vaak het gevoel dat je maatschappelijk niet meer meetelt en zorgt vaak voor vereenzaming. Dat heeft een negatieve invloed op de eigen-waarde, het zelfvertrouwen en de zelfwaardering. Bij CampusVitaal doorbreken we deze neerwaartse spiraal. Onze deelnemers krijgen de ruimte om in hun eigen tempo en op hun eigen manier te werken aan producten én aan zichzelf. We bieden naast een fijne werkplek vooral ook een veilige ontmoetingsplek waar iedereen elkaar respecteert en waardeert.

Onze begeleiders

Onze vrijwillige begeleiders zijn erg belangrijk voor onze medewerkers. Zij geven tijd, aandacht én een praktisch steuntje in de rug als dat nodig is. Veel van onze begeleiders hebben twee rechter handen, maar dat is geen must. Wél wezenlijk zijn een luisterend oor, oplettend oog en vooral aandacht voor de ander. Met deze belangrijke gereedschappen ondersteunen we deelnemers om hun vitaliteit te versterken. Dat doen ze door op een gelijkwaardige manier samen te werken met deelnemers en het werkplezier voorop te stellen.

Onze opdrachtgevers

Onze opdrachtgevers begrijpen hoe en waarom we werken bij CampusVitaal. We zijn trots op de langdurige vertrouwensrelatie die we met onze opdrachtgevers hebben opgebouwd. We hebben een kring van vaste klanten opgebouwd die bestaat uit ondernemers, organisaties en particulieren. We leveren met veel liefde maatwerk – letterlijk en figuurlijk – aan hen. De waardering en het enthousiasme van onze opdrachtgevers motiveert onze deelnemers en vrijwilligers enorm en is van onschatbare waarde.