Onze filosofie

Uitgaan van talent
Bij CampusVitaal mag je zijn wie je bent: met al je talenten, mogelijkheden, beperkingen en belemmeringen. We kijken vooral naar wat je wél kunt. Iedereen is anders  en dus kan iedereen op een andere, waardevolle manier bijdragen aan onze producten en processen. Daarom zijn bij ons gelijkwaardigheid en wederzijds respect de basis om elkaar te helpen. Onze deelnemers krijgen persoonlijke aandacht van onze vrijwillige begeleiders.  Zij geven ondersteuning op maat en zoeken als dat nodig is actief de verbinding met centrale mantelzorgers en hulpverleners.

Goed voor mens én milieu

We willen goed zorgen voor elkaar én de wereld. Duurzaam ondernemen, social return maatschappelijk verantwoord ondernemen … We praten er niet over, maar maken er gewoon (en zonder dure woorden) werk van. We zien de vitaliteit van lokaal gekapt hout en hergebruik van andere materialen. Die geven we met zorg een tweede leven. We willen ook dat medewerkers hun vitaliteit herontdekken. Daarom werkt CampusVitaal volgens het ZES-principe: Zinvolle activiteiten –Eigen regie en verantwoordelijkheid – Sociale contacten.

Weer werken met plezier

Onze deelnemers zoeken naar een nieuw evenwicht in hun leven. Zij zijn uit balans geraakt, bijvoorbeeld door een ziekte, beperking of ingrijpende verandering in hun privésituatie. Bij CampusVitaal kunnen ze in een kleinschalige omgeving hun talenten ontdekken en zichzelf ontwikkelen. Werkplezier staat daarbij voorop. We bieden medewerkers  zinvol werk, een zo normaal mogelijke maar kleinschalige werkomgeving (maximaal 7 deelnemers per dag), persoonlijke begeleiding en- een persoonlijk programma dat past bij de eigen talenten, ontwikkeling en wensen.

Maatwerk

CampusVitaal daagt deelnemers uit om in hun eigen tempo aan hun eigen doelen te werken. Die doelen zijn heel verschillend: re-integratie in reguliere arbeid, zinvolle en waardevolle dagbesteding of laagdrempelig sociale contacten opdoen en onderhouden. Onze vrijwillige begeleiders volgen het tempo en het doel van de medewerker en werken waar nodig samen met professionele begeleiders en mantelzorgers. Onze begeleide werkomgeving bekostigen we uit onze verkopen, subsidies en bestaande regelingen, zoals Wmo, Wlz of PGB. We gaan altijd uit van mogelijkheden en we denken graag met verwijzers en cliënten mee over de plaatsingsmogelijkheden.