Organisatie en Beleid

Gelijkwaardigheid
Bij CampusVitaal werken we samen op basis van gelijkwaardigheid. De stichting heeft nadrukkelijk geen winstoogmerk. Onze deelnemers, onze begeleiders en het bestuur werken allemaal onbezoldigd. Het bestuur bestaat momenteel uit Jac Westerlaken (voorzitter), Hans Hendriks (secretaris) en Hubertine van den Biggelaar (penningmeester). Onze begeleide werkomgeving bekostigen we uit onze verkopen, subsidies en bestaande regelingen, zoals Wmo, Wlz of PGB.

Beleidsstukken

Het stichtingsbestuur draagt zorg voor de diverse beleidsstukken, waaronder een meerjarenbeleidsplan, een jaarrekening en het beleidsplan van de vriendenstichting. Deze stukken zijn openbaar en aan te vragen via informatie@campusvitaal. De inkomsten van de stichting bestaat uit subsidie van de gemeente Best, inkomsten uit onderaanneming en verkopen. De uitgaven hebben betrekking op de huur van het terrein, hout en ander materialen, het inhuren van de kwartiermaker van de zorgorganisatie Archipel en zorgkosten.

 

ANBI-status

CampusVitaal heeft sinds 2023 de ANBI-status. Dit betekent dat de leden van onze vriendenstichting hun donatie van de belasting mogen aftrekken. Daarvoor gelden wel aanvullende voorwaarden. Neem contact met ons op als u daar meer informatie over wenst.

Vriendenstichting 

CampusVitaal heeft geen winstoogmerk, maar wel ambitie. Om die ambities te kunnen realiseren is extra kapitaal nodig. Dit kapitaal wordt geïnvesteerd in een beter machinepark en de aankoop van materialen. De Vrienden van CampusVitaal schenken jaarlijks een bedrag aan de campus, waarmee ze meer mogelijk maken én hun als partner betrokken zijn bij de ontwikkeling van onze activiteiten. Op de pagina Vrienden van de Campus vindt alle informatie over deze stichting.